Ontslag Mierlo

Uw werkgever in Mierlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mierlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mierlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mierlo. Uw werkgever in Mierlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mierlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mierlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mierlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mierlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mierlo of met bevallingsverlof bent in Mierlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mierlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mierlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mierlo
 • Als u in Mierlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mierlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Mierlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mierlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mierlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mierlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mierlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mierlo. Uitzonderingen in Mierlo;
 • Als uw werkgever in Mierlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mierlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mierlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mierlo niet geschikt voor uw werk in Mierlo of
 • u functioneert niet voldoende in Mierlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mierlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mierlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mierlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mierlo verblijft, dan mag uw werkgever in Mierlo u eveneens wel ontslaan.