Ontslag Miedum

Uw werkgever in Miedum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Miedum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Miedum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Miedum. Uw werkgever in Miedum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Miedum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Miedum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Miedum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Miedum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Miedum of met bevallingsverlof bent in Miedum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Miedum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Miedum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Miedum
 • Als u in Miedum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Miedum wilt opnemen;
 • Omdat u in Miedum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Miedum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Miedum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Miedum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Miedum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Miedum. Uitzonderingen in Miedum;
 • Als uw werkgever in Miedum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Miedum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Miedum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Miedum niet geschikt voor uw werk in Miedum of
 • u functioneert niet voldoende in Miedum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Miedum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Miedum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Miedum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Miedum verblijft, dan mag uw werkgever in Miedum u eveneens wel ontslaan.