Ontslag Midwoud

Uw werkgever in Midwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midwoud. Uw werkgever in Midwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midwoud of met bevallingsverlof bent in Midwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midwoud
 • Als u in Midwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Midwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midwoud. Uitzonderingen in Midwoud;
 • Als uw werkgever in Midwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midwoud niet geschikt voor uw werk in Midwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Midwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Midwoud u eveneens wel ontslaan.