Ontslag Midwolde

Uw werkgever in Midwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midwolde. Uw werkgever in Midwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midwolde of met bevallingsverlof bent in Midwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midwolde
 • Als u in Midwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Midwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midwolde. Uitzonderingen in Midwolde;
 • Als uw werkgever in Midwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midwolde niet geschikt voor uw werk in Midwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Midwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Midwolde u eveneens wel ontslaan.