Ontslag Midwolda

Uw werkgever in Midwolda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midwolda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midwolda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midwolda. Uw werkgever in Midwolda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midwolda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midwolda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midwolda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midwolda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midwolda of met bevallingsverlof bent in Midwolda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midwolda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midwolda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midwolda
 • Als u in Midwolda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midwolda wilt opnemen;
 • Omdat u in Midwolda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midwolda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midwolda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midwolda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midwolda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midwolda. Uitzonderingen in Midwolda;
 • Als uw werkgever in Midwolda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midwolda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midwolda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midwolda niet geschikt voor uw werk in Midwolda of
 • u functioneert niet voldoende in Midwolda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midwolda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midwolda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midwolda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midwolda verblijft, dan mag uw werkgever in Midwolda u eveneens wel ontslaan.