Ontslag Midsland /midslân

Uw werkgever in Midsland /midslân mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midsland /midslân zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midsland /midslân

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midsland /midslân. Uw werkgever in Midsland /midslân mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midsland /midslân arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midsland /midslân niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midsland /midslân te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midsland /midslân u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midsland /midslân of met bevallingsverlof bent in Midsland /midslân.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midsland /midslân kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midsland /midslân die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midsland /midslân
 • Als u in Midsland /midslân lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midsland /midslân wilt opnemen;
 • Omdat u in Midsland /midslân lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midsland /midslân lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midsland /midslân wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midsland /midslân op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midsland /midslân

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midsland /midslân. Uitzonderingen in Midsland /midslân;
 • Als uw werkgever in Midsland /midslân bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midsland /midslân aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midsland /midslân gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midsland /midslân niet geschikt voor uw werk in Midsland /midslân of
 • u functioneert niet voldoende in Midsland /midslân.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midsland /midslân

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midsland /midslân niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midsland /midslân of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midsland /midslân verblijft, dan mag uw werkgever in Midsland /midslân u eveneens wel ontslaan.