Ontslag Midlum /mullum

Uw werkgever in Midlum /mullum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midlum /mullum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midlum /mullum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midlum /mullum. Uw werkgever in Midlum /mullum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midlum /mullum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midlum /mullum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midlum /mullum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midlum /mullum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midlum /mullum of met bevallingsverlof bent in Midlum /mullum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midlum /mullum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midlum /mullum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midlum /mullum
 • Als u in Midlum /mullum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midlum /mullum wilt opnemen;
 • Omdat u in Midlum /mullum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midlum /mullum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midlum /mullum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midlum /mullum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midlum /mullum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midlum /mullum. Uitzonderingen in Midlum /mullum;
 • Als uw werkgever in Midlum /mullum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midlum /mullum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midlum /mullum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midlum /mullum niet geschikt voor uw werk in Midlum /mullum of
 • u functioneert niet voldoende in Midlum /mullum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midlum /mullum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midlum /mullum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midlum /mullum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midlum /mullum verblijft, dan mag uw werkgever in Midlum /mullum u eveneens wel ontslaan.