Ontslag Midlaren

Uw werkgever in Midlaren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midlaren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midlaren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midlaren. Uw werkgever in Midlaren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midlaren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midlaren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midlaren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midlaren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midlaren of met bevallingsverlof bent in Midlaren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midlaren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midlaren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midlaren
 • Als u in Midlaren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midlaren wilt opnemen;
 • Omdat u in Midlaren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midlaren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midlaren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midlaren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midlaren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midlaren. Uitzonderingen in Midlaren;
 • Als uw werkgever in Midlaren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midlaren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midlaren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midlaren niet geschikt voor uw werk in Midlaren of
 • u functioneert niet voldoende in Midlaren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midlaren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midlaren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midlaren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midlaren verblijft, dan mag uw werkgever in Midlaren u eveneens wel ontslaan.