Ontslag Middenmeer

Uw werkgever in Middenmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middenmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middenmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middenmeer. Uw werkgever in Middenmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middenmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middenmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middenmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middenmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middenmeer of met bevallingsverlof bent in Middenmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middenmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middenmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middenmeer
 • Als u in Middenmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middenmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Middenmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middenmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middenmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middenmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middenmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middenmeer. Uitzonderingen in Middenmeer;
 • Als uw werkgever in Middenmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middenmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middenmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middenmeer niet geschikt voor uw werk in Middenmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Middenmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middenmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middenmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middenmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middenmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Middenmeer u eveneens wel ontslaan.