Ontslag Middenhof

Uw werkgever in Middenhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middenhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middenhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middenhof. Uw werkgever in Middenhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middenhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middenhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middenhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middenhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middenhof of met bevallingsverlof bent in Middenhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middenhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middenhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middenhof
 • Als u in Middenhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middenhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Middenhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middenhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middenhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middenhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middenhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middenhof. Uitzonderingen in Middenhof;
 • Als uw werkgever in Middenhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middenhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middenhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middenhof niet geschikt voor uw werk in Middenhof of
 • u functioneert niet voldoende in Middenhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middenhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middenhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middenhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middenhof verblijft, dan mag uw werkgever in Middenhof u eveneens wel ontslaan.