Ontslag Middendorp

Uw werkgever in Middendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middendorp. Uw werkgever in Middendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middendorp of met bevallingsverlof bent in Middendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middendorp
 • Als u in Middendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Middendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middendorp. Uitzonderingen in Middendorp;
 • Als uw werkgever in Middendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middendorp niet geschikt voor uw werk in Middendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Middendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Middendorp u eveneens wel ontslaan.