Ontslag Middenbeemster

Uw werkgever in Middenbeemster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middenbeemster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middenbeemster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middenbeemster. Uw werkgever in Middenbeemster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middenbeemster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middenbeemster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middenbeemster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middenbeemster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middenbeemster of met bevallingsverlof bent in Middenbeemster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middenbeemster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middenbeemster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middenbeemster
 • Als u in Middenbeemster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middenbeemster wilt opnemen;
 • Omdat u in Middenbeemster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middenbeemster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middenbeemster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middenbeemster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middenbeemster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middenbeemster. Uitzonderingen in Middenbeemster;
 • Als uw werkgever in Middenbeemster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middenbeemster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middenbeemster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middenbeemster niet geschikt voor uw werk in Middenbeemster of
 • u functioneert niet voldoende in Middenbeemster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middenbeemster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middenbeemster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middenbeemster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middenbeemster verblijft, dan mag uw werkgever in Middenbeemster u eveneens wel ontslaan.