Ontslag Middelveen

Uw werkgever in Middelveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelveen. Uw werkgever in Middelveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelveen of met bevallingsverlof bent in Middelveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelveen
 • Als u in Middelveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelveen. Uitzonderingen in Middelveen;
 • Als uw werkgever in Middelveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelveen niet geschikt voor uw werk in Middelveen of
 • u functioneert niet voldoende in Middelveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelveen verblijft, dan mag uw werkgever in Middelveen u eveneens wel ontslaan.