Ontslag Middelstum

Uw werkgever in Middelstum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelstum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelstum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelstum. Uw werkgever in Middelstum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelstum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelstum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelstum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelstum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelstum of met bevallingsverlof bent in Middelstum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelstum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelstum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelstum
 • Als u in Middelstum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelstum wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelstum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelstum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelstum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelstum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelstum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelstum. Uitzonderingen in Middelstum;
 • Als uw werkgever in Middelstum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelstum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelstum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelstum niet geschikt voor uw werk in Middelstum of
 • u functioneert niet voldoende in Middelstum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelstum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelstum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelstum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelstum verblijft, dan mag uw werkgever in Middelstum u eveneens wel ontslaan.