Ontslag Middelsluis

Uw werkgever in Middelsluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelsluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelsluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelsluis. Uw werkgever in Middelsluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelsluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelsluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelsluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelsluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelsluis of met bevallingsverlof bent in Middelsluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelsluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelsluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelsluis
 • Als u in Middelsluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelsluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelsluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelsluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelsluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelsluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelsluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelsluis. Uitzonderingen in Middelsluis;
 • Als uw werkgever in Middelsluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelsluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelsluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelsluis niet geschikt voor uw werk in Middelsluis of
 • u functioneert niet voldoende in Middelsluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelsluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelsluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelsluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelsluis verblijft, dan mag uw werkgever in Middelsluis u eveneens wel ontslaan.