Ontslag Middelrode

Uw werkgever in Middelrode mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelrode zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelrode

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelrode. Uw werkgever in Middelrode mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelrode arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelrode niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelrode te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelrode u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelrode of met bevallingsverlof bent in Middelrode.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelrode kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelrode die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelrode
 • Als u in Middelrode lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelrode wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelrode lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelrode lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelrode wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelrode op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelrode

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelrode. Uitzonderingen in Middelrode;
 • Als uw werkgever in Middelrode bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelrode aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelrode gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelrode niet geschikt voor uw werk in Middelrode of
 • u functioneert niet voldoende in Middelrode.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelrode

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelrode niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelrode of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelrode verblijft, dan mag uw werkgever in Middelrode u eveneens wel ontslaan.