Ontslag Middelkoop

Uw werkgever in Middelkoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelkoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelkoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelkoop. Uw werkgever in Middelkoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelkoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelkoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelkoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelkoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelkoop of met bevallingsverlof bent in Middelkoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelkoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelkoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelkoop
 • Als u in Middelkoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelkoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelkoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelkoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelkoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelkoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelkoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelkoop. Uitzonderingen in Middelkoop;
 • Als uw werkgever in Middelkoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelkoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelkoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelkoop niet geschikt voor uw werk in Middelkoop of
 • u functioneert niet voldoende in Middelkoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelkoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelkoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelkoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelkoop verblijft, dan mag uw werkgever in Middelkoop u eveneens wel ontslaan.