Ontslag Middelijk

Uw werkgever in Middelijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelijk. Uw werkgever in Middelijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelijk of met bevallingsverlof bent in Middelijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelijk
 • Als u in Middelijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelijk. Uitzonderingen in Middelijk;
 • Als uw werkgever in Middelijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelijk niet geschikt voor uw werk in Middelijk of
 • u functioneert niet voldoende in Middelijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelijk verblijft, dan mag uw werkgever in Middelijk u eveneens wel ontslaan.