Ontslag Middelie

Uw werkgever in Middelie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelie. Uw werkgever in Middelie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelie of met bevallingsverlof bent in Middelie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelie
 • Als u in Middelie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelie wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelie. Uitzonderingen in Middelie;
 • Als uw werkgever in Middelie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelie niet geschikt voor uw werk in Middelie of
 • u functioneert niet voldoende in Middelie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelie verblijft, dan mag uw werkgever in Middelie u eveneens wel ontslaan.