Ontslag Middelharnis

Uw werkgever in Middelharnis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelharnis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelharnis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelharnis. Uw werkgever in Middelharnis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelharnis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelharnis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelharnis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelharnis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelharnis of met bevallingsverlof bent in Middelharnis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelharnis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelharnis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelharnis
 • Als u in Middelharnis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelharnis wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelharnis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelharnis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelharnis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelharnis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelharnis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelharnis. Uitzonderingen in Middelharnis;
 • Als uw werkgever in Middelharnis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelharnis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelharnis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelharnis niet geschikt voor uw werk in Middelharnis of
 • u functioneert niet voldoende in Middelharnis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelharnis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelharnis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelharnis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelharnis verblijft, dan mag uw werkgever in Middelharnis u eveneens wel ontslaan.