Ontslag Middeldijk (?)

Uw werkgever in Middeldijk (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middeldijk (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middeldijk (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middeldijk (?). Uw werkgever in Middeldijk (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middeldijk (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middeldijk (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middeldijk (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middeldijk (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middeldijk (?) of met bevallingsverlof bent in Middeldijk (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middeldijk (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middeldijk (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middeldijk (?)
 • Als u in Middeldijk (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middeldijk (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Middeldijk (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middeldijk (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middeldijk (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middeldijk (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middeldijk (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middeldijk (?). Uitzonderingen in Middeldijk (?);
 • Als uw werkgever in Middeldijk (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middeldijk (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middeldijk (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middeldijk (?) niet geschikt voor uw werk in Middeldijk (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Middeldijk (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middeldijk (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middeldijk (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middeldijk (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middeldijk (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Middeldijk (?) u eveneens wel ontslaan.