Ontslag Middelburg

Uw werkgever in Middelburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelburg. Uw werkgever in Middelburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelburg of met bevallingsverlof bent in Middelburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelburg
 • Als u in Middelburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelburg. Uitzonderingen in Middelburg;
 • Als uw werkgever in Middelburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelburg niet geschikt voor uw werk in Middelburg of
 • u functioneert niet voldoende in Middelburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelburg verblijft, dan mag uw werkgever in Middelburg u eveneens wel ontslaan.