Ontslag Middelburen

Uw werkgever in Middelburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelburen. Uw werkgever in Middelburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelburen of met bevallingsverlof bent in Middelburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelburen
 • Als u in Middelburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelburen. Uitzonderingen in Middelburen;
 • Als uw werkgever in Middelburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelburen niet geschikt voor uw werk in Middelburen of
 • u functioneert niet voldoende in Middelburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelburen verblijft, dan mag uw werkgever in Middelburen u eveneens wel ontslaan.