Ontslag Middelbert

Uw werkgever in Middelbert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelbert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelbert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelbert. Uw werkgever in Middelbert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelbert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelbert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelbert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelbert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelbert of met bevallingsverlof bent in Middelbert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelbert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelbert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelbert
 • Als u in Middelbert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelbert wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelbert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelbert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelbert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelbert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelbert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelbert. Uitzonderingen in Middelbert;
 • Als uw werkgever in Middelbert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelbert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelbert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelbert niet geschikt voor uw werk in Middelbert of
 • u functioneert niet voldoende in Middelbert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelbert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelbert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelbert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelbert verblijft, dan mag uw werkgever in Middelbert u eveneens wel ontslaan.