Ontslag Middelbeers

Uw werkgever in Middelbeers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelbeers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelbeers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelbeers. Uw werkgever in Middelbeers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelbeers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelbeers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelbeers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelbeers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelbeers of met bevallingsverlof bent in Middelbeers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelbeers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelbeers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelbeers
 • Als u in Middelbeers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelbeers wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelbeers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelbeers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelbeers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelbeers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelbeers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelbeers. Uitzonderingen in Middelbeers;
 • Als uw werkgever in Middelbeers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelbeers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelbeers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelbeers niet geschikt voor uw werk in Middelbeers of
 • u functioneert niet voldoende in Middelbeers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelbeers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelbeers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelbeers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelbeers verblijft, dan mag uw werkgever in Middelbeers u eveneens wel ontslaan.