Ontslag Middelaar

Uw werkgever in Middelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middelaar. Uw werkgever in Middelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middelaar of met bevallingsverlof bent in Middelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middelaar
 • Als u in Middelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Middelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middelaar. Uitzonderingen in Middelaar;
 • Als uw werkgever in Middelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middelaar niet geschikt voor uw werk in Middelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Middelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Middelaar u eveneens wel ontslaan.