Ontslag Middel

Uw werkgever in Middel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Middel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Middel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Middel. Uw werkgever in Middel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Middel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Middel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Middel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Middel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Middel of met bevallingsverlof bent in Middel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Middel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Middel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Middel
 • Als u in Middel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Middel wilt opnemen;
 • Omdat u in Middel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Middel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Middel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Middel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Middel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Middel. Uitzonderingen in Middel;
 • Als uw werkgever in Middel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Middel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Middel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Middel niet geschikt voor uw werk in Middel of
 • u functioneert niet voldoende in Middel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Middel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Middel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Middel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Middel verblijft, dan mag uw werkgever in Middel u eveneens wel ontslaan.