Ontslag Midbuul

Uw werkgever in Midbuul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Midbuul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Midbuul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Midbuul. Uw werkgever in Midbuul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Midbuul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Midbuul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Midbuul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Midbuul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Midbuul of met bevallingsverlof bent in Midbuul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Midbuul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Midbuul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Midbuul
 • Als u in Midbuul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Midbuul wilt opnemen;
 • Omdat u in Midbuul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Midbuul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Midbuul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Midbuul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Midbuul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Midbuul. Uitzonderingen in Midbuul;
 • Als uw werkgever in Midbuul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Midbuul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Midbuul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Midbuul niet geschikt voor uw werk in Midbuul of
 • u functioneert niet voldoende in Midbuul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Midbuul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Midbuul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Midbuul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Midbuul verblijft, dan mag uw werkgever in Midbuul u eveneens wel ontslaan.