Ontslag Mheer

Uw werkgever in Mheer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mheer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mheer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mheer. Uw werkgever in Mheer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mheer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mheer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mheer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mheer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mheer of met bevallingsverlof bent in Mheer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mheer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mheer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mheer
 • Als u in Mheer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mheer wilt opnemen;
 • Omdat u in Mheer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mheer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mheer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mheer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mheer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mheer. Uitzonderingen in Mheer;
 • Als uw werkgever in Mheer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mheer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mheer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mheer niet geschikt voor uw werk in Mheer of
 • u functioneert niet voldoende in Mheer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mheer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mheer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mheer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mheer verblijft, dan mag uw werkgever in Mheer u eveneens wel ontslaan.