Ontslag Meulunteren

Uw werkgever in Meulunteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meulunteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meulunteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meulunteren. Uw werkgever in Meulunteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meulunteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meulunteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meulunteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meulunteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meulunteren of met bevallingsverlof bent in Meulunteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meulunteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meulunteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meulunteren
 • Als u in Meulunteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meulunteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Meulunteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meulunteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meulunteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meulunteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meulunteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meulunteren. Uitzonderingen in Meulunteren;
 • Als uw werkgever in Meulunteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meulunteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meulunteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meulunteren niet geschikt voor uw werk in Meulunteren of
 • u functioneert niet voldoende in Meulunteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meulunteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meulunteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meulunteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meulunteren verblijft, dan mag uw werkgever in Meulunteren u eveneens wel ontslaan.