Ontslag Meterik

Uw werkgever in Meterik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meterik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meterik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meterik. Uw werkgever in Meterik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meterik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meterik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meterik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meterik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meterik of met bevallingsverlof bent in Meterik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meterik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meterik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meterik
 • Als u in Meterik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meterik wilt opnemen;
 • Omdat u in Meterik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meterik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meterik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meterik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meterik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meterik. Uitzonderingen in Meterik;
 • Als uw werkgever in Meterik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meterik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meterik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meterik niet geschikt voor uw werk in Meterik of
 • u functioneert niet voldoende in Meterik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meterik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meterik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meterik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meterik verblijft, dan mag uw werkgever in Meterik u eveneens wel ontslaan.