Ontslag Meteren

Uw werkgever in Meteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meteren. Uw werkgever in Meteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meteren of met bevallingsverlof bent in Meteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meteren
 • Als u in Meteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Meteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meteren. Uitzonderingen in Meteren;
 • Als uw werkgever in Meteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meteren niet geschikt voor uw werk in Meteren of
 • u functioneert niet voldoende in Meteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meteren verblijft, dan mag uw werkgever in Meteren u eveneens wel ontslaan.