Ontslag Mesch

Uw werkgever in Mesch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mesch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mesch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mesch. Uw werkgever in Mesch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mesch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mesch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mesch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mesch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mesch of met bevallingsverlof bent in Mesch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mesch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mesch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mesch
 • Als u in Mesch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mesch wilt opnemen;
 • Omdat u in Mesch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mesch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mesch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mesch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mesch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mesch. Uitzonderingen in Mesch;
 • Als uw werkgever in Mesch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mesch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mesch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mesch niet geschikt voor uw werk in Mesch of
 • u functioneert niet voldoende in Mesch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mesch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mesch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mesch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mesch verblijft, dan mag uw werkgever in Mesch u eveneens wel ontslaan.