Ontslag Formerum /formearum

Uw werkgever in Formerum /formearum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Formerum /formearum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Formerum /formearum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Formerum /formearum. Uw werkgever in Formerum /formearum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Formerum /formearum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Formerum /formearum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Formerum /formearum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Formerum /formearum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Formerum /formearum of met bevallingsverlof bent in Formerum /formearum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Formerum /formearum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Formerum /formearum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Formerum /formearum
 • Als u in Formerum /formearum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Formerum /formearum wilt opnemen;
 • Omdat u in Formerum /formearum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Formerum /formearum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Formerum /formearum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Formerum /formearum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Formerum /formearum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Formerum /formearum. Uitzonderingen in Formerum /formearum;
 • Als uw werkgever in Formerum /formearum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Formerum /formearum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Formerum /formearum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Formerum /formearum niet geschikt voor uw werk in Formerum /formearum of
 • u functioneert niet voldoende in Formerum /formearum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Formerum /formearum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Formerum /formearum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Formerum /formearum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Formerum /formearum verblijft, dan mag uw werkgever in Formerum /formearum u eveneens wel ontslaan.