Ontslag Merselo

Uw werkgever in Merselo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Merselo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Merselo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Merselo. Uw werkgever in Merselo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Merselo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Merselo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Merselo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Merselo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Merselo of met bevallingsverlof bent in Merselo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Merselo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Merselo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Merselo
 • Als u in Merselo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Merselo wilt opnemen;
 • Omdat u in Merselo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Merselo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Merselo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Merselo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Merselo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Merselo. Uitzonderingen in Merselo;
 • Als uw werkgever in Merselo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Merselo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Merselo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Merselo niet geschikt voor uw werk in Merselo of
 • u functioneert niet voldoende in Merselo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Merselo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Merselo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Merselo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Merselo verblijft, dan mag uw werkgever in Merselo u eveneens wel ontslaan.