Ontslag Merlenberg

Uw werkgever in Merlenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Merlenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Merlenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Merlenberg. Uw werkgever in Merlenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Merlenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Merlenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Merlenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Merlenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Merlenberg of met bevallingsverlof bent in Merlenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Merlenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Merlenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Merlenberg
 • Als u in Merlenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Merlenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Merlenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Merlenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Merlenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Merlenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Merlenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Merlenberg. Uitzonderingen in Merlenberg;
 • Als uw werkgever in Merlenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Merlenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Merlenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Merlenberg niet geschikt voor uw werk in Merlenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Merlenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Merlenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Merlenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Merlenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Merlenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Merlenberg u eveneens wel ontslaan.