Ontslag Merkelbeek

Uw werkgever in Merkelbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Merkelbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Merkelbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Merkelbeek. Uw werkgever in Merkelbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Merkelbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Merkelbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Merkelbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Merkelbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Merkelbeek of met bevallingsverlof bent in Merkelbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Merkelbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Merkelbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Merkelbeek
 • Als u in Merkelbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Merkelbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Merkelbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Merkelbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Merkelbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Merkelbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Merkelbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Merkelbeek. Uitzonderingen in Merkelbeek;
 • Als uw werkgever in Merkelbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Merkelbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Merkelbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Merkelbeek niet geschikt voor uw werk in Merkelbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Merkelbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Merkelbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Merkelbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Merkelbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Merkelbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Merkelbeek u eveneens wel ontslaan.