Ontslag Meppen

Uw werkgever in Meppen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meppen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meppen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meppen. Uw werkgever in Meppen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meppen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meppen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meppen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meppen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meppen of met bevallingsverlof bent in Meppen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meppen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meppen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meppen
 • Als u in Meppen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meppen wilt opnemen;
 • Omdat u in Meppen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meppen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meppen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meppen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meppen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meppen. Uitzonderingen in Meppen;
 • Als uw werkgever in Meppen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meppen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meppen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meppen niet geschikt voor uw werk in Meppen of
 • u functioneert niet voldoende in Meppen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meppen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meppen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meppen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meppen verblijft, dan mag uw werkgever in Meppen u eveneens wel ontslaan.