Ontslag Meppel

Uw werkgever in Meppel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meppel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meppel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meppel. Uw werkgever in Meppel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meppel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meppel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meppel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meppel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meppel of met bevallingsverlof bent in Meppel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meppel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meppel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meppel
 • Als u in Meppel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meppel wilt opnemen;
 • Omdat u in Meppel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meppel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meppel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meppel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meppel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meppel. Uitzonderingen in Meppel;
 • Als uw werkgever in Meppel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meppel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meppel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meppel niet geschikt voor uw werk in Meppel of
 • u functioneert niet voldoende in Meppel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meppel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meppel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meppel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meppel verblijft, dan mag uw werkgever in Meppel u eveneens wel ontslaan.