Ontslag Menzel

Uw werkgever in Menzel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Menzel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Menzel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Menzel. Uw werkgever in Menzel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Menzel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Menzel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Menzel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Menzel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Menzel of met bevallingsverlof bent in Menzel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Menzel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Menzel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Menzel
 • Als u in Menzel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Menzel wilt opnemen;
 • Omdat u in Menzel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Menzel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Menzel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Menzel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Menzel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Menzel. Uitzonderingen in Menzel;
 • Als uw werkgever in Menzel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Menzel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Menzel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Menzel niet geschikt voor uw werk in Menzel of
 • u functioneert niet voldoende in Menzel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Menzel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Menzel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Menzel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Menzel verblijft, dan mag uw werkgever in Menzel u eveneens wel ontslaan.