Ontslag Mensingeweer

Uw werkgever in Mensingeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mensingeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mensingeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mensingeweer. Uw werkgever in Mensingeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mensingeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mensingeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mensingeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mensingeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mensingeweer of met bevallingsverlof bent in Mensingeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mensingeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mensingeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mensingeweer
 • Als u in Mensingeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mensingeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Mensingeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mensingeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mensingeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mensingeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mensingeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mensingeweer. Uitzonderingen in Mensingeweer;
 • Als uw werkgever in Mensingeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mensingeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mensingeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mensingeweer niet geschikt voor uw werk in Mensingeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Mensingeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mensingeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mensingeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mensingeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mensingeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Mensingeweer u eveneens wel ontslaan.