Ontslag Mennonietenbuurt

Uw werkgever in Mennonietenbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mennonietenbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mennonietenbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mennonietenbuurt. Uw werkgever in Mennonietenbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mennonietenbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mennonietenbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mennonietenbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mennonietenbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mennonietenbuurt of met bevallingsverlof bent in Mennonietenbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mennonietenbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mennonietenbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mennonietenbuurt
 • Als u in Mennonietenbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mennonietenbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Mennonietenbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mennonietenbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mennonietenbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mennonietenbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mennonietenbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mennonietenbuurt. Uitzonderingen in Mennonietenbuurt;
 • Als uw werkgever in Mennonietenbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mennonietenbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mennonietenbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mennonietenbuurt niet geschikt voor uw werk in Mennonietenbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Mennonietenbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mennonietenbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mennonietenbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mennonietenbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mennonietenbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Mennonietenbuurt u eveneens wel ontslaan.