Ontslag Menaam /menaldum

Uw werkgever in Menaam /menaldum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Menaam /menaldum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Menaam /menaldum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Menaam /menaldum. Uw werkgever in Menaam /menaldum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Menaam /menaldum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Menaam /menaldum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Menaam /menaldum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Menaam /menaldum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Menaam /menaldum of met bevallingsverlof bent in Menaam /menaldum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Menaam /menaldum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Menaam /menaldum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Menaam /menaldum
 • Als u in Menaam /menaldum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Menaam /menaldum wilt opnemen;
 • Omdat u in Menaam /menaldum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Menaam /menaldum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Menaam /menaldum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Menaam /menaldum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Menaam /menaldum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Menaam /menaldum. Uitzonderingen in Menaam /menaldum;
 • Als uw werkgever in Menaam /menaldum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Menaam /menaldum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Menaam /menaldum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Menaam /menaldum niet geschikt voor uw werk in Menaam /menaldum of
 • u functioneert niet voldoende in Menaam /menaldum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Menaam /menaldum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Menaam /menaldum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Menaam /menaldum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Menaam /menaldum verblijft, dan mag uw werkgever in Menaam /menaldum u eveneens wel ontslaan.