Ontslag Melleschet

Uw werkgever in Melleschet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Melleschet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Melleschet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Melleschet. Uw werkgever in Melleschet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Melleschet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Melleschet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Melleschet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Melleschet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Melleschet of met bevallingsverlof bent in Melleschet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Melleschet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Melleschet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Melleschet
 • Als u in Melleschet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Melleschet wilt opnemen;
 • Omdat u in Melleschet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Melleschet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Melleschet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Melleschet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Melleschet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Melleschet. Uitzonderingen in Melleschet;
 • Als uw werkgever in Melleschet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Melleschet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Melleschet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Melleschet niet geschikt voor uw werk in Melleschet of
 • u functioneert niet voldoende in Melleschet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Melleschet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Melleschet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Melleschet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Melleschet verblijft, dan mag uw werkgever in Melleschet u eveneens wel ontslaan.