Ontslag Melissant

Uw werkgever in Melissant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Melissant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Melissant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Melissant. Uw werkgever in Melissant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Melissant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Melissant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Melissant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Melissant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Melissant of met bevallingsverlof bent in Melissant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Melissant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Melissant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Melissant
 • Als u in Melissant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Melissant wilt opnemen;
 • Omdat u in Melissant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Melissant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Melissant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Melissant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Melissant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Melissant. Uitzonderingen in Melissant;
 • Als uw werkgever in Melissant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Melissant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Melissant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Melissant niet geschikt voor uw werk in Melissant of
 • u functioneert niet voldoende in Melissant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Melissant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Melissant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Melissant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Melissant verblijft, dan mag uw werkgever in Melissant u eveneens wel ontslaan.