Ontslag Meliskerke

Uw werkgever in Meliskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meliskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meliskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meliskerke. Uw werkgever in Meliskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meliskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meliskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meliskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meliskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meliskerke of met bevallingsverlof bent in Meliskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meliskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meliskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meliskerke
 • Als u in Meliskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meliskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Meliskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meliskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meliskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meliskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meliskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meliskerke. Uitzonderingen in Meliskerke;
 • Als uw werkgever in Meliskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meliskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meliskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meliskerke niet geschikt voor uw werk in Meliskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Meliskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meliskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meliskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meliskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meliskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Meliskerke u eveneens wel ontslaan.