Ontslag Melick

Uw werkgever in Melick mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Melick zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Melick

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Melick. Uw werkgever in Melick mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Melick arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Melick niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Melick te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Melick u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Melick of met bevallingsverlof bent in Melick.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Melick kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Melick die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Melick
 • Als u in Melick lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Melick wilt opnemen;
 • Omdat u in Melick lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Melick lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Melick wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Melick op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Melick

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Melick. Uitzonderingen in Melick;
 • Als uw werkgever in Melick bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Melick aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Melick gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Melick niet geschikt voor uw werk in Melick of
 • u functioneert niet voldoende in Melick.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Melick

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Melick niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Melick of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Melick verblijft, dan mag uw werkgever in Melick u eveneens wel ontslaan.