Ontslag Melderslo

Uw werkgever in Melderslo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Melderslo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Melderslo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Melderslo. Uw werkgever in Melderslo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Melderslo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Melderslo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Melderslo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Melderslo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Melderslo of met bevallingsverlof bent in Melderslo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Melderslo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Melderslo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Melderslo
 • Als u in Melderslo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Melderslo wilt opnemen;
 • Omdat u in Melderslo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Melderslo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Melderslo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Melderslo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Melderslo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Melderslo. Uitzonderingen in Melderslo;
 • Als uw werkgever in Melderslo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Melderslo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Melderslo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Melderslo niet geschikt voor uw werk in Melderslo of
 • u functioneert niet voldoende in Melderslo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Melderslo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Melderslo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Melderslo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Melderslo verblijft, dan mag uw werkgever in Melderslo u eveneens wel ontslaan.