Ontslag Mekkelhorst

Uw werkgever in Mekkelhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mekkelhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mekkelhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mekkelhorst. Uw werkgever in Mekkelhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mekkelhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mekkelhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mekkelhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mekkelhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mekkelhorst of met bevallingsverlof bent in Mekkelhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mekkelhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mekkelhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mekkelhorst
 • Als u in Mekkelhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mekkelhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Mekkelhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mekkelhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mekkelhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mekkelhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mekkelhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mekkelhorst. Uitzonderingen in Mekkelhorst;
 • Als uw werkgever in Mekkelhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mekkelhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mekkelhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mekkelhorst niet geschikt voor uw werk in Mekkelhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Mekkelhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mekkelhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mekkelhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mekkelhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mekkelhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Mekkelhorst u eveneens wel ontslaan.