Ontslag Meilahuzen /meilahuizen

Uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Meilahuzen /meilahuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Meilahuzen /meilahuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Meilahuzen /meilahuizen. Uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Meilahuzen /meilahuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Meilahuzen /meilahuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Meilahuzen /meilahuizen of met bevallingsverlof bent in Meilahuzen /meilahuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Meilahuzen /meilahuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Meilahuzen /meilahuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Meilahuzen /meilahuizen
 • Als u in Meilahuzen /meilahuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Meilahuzen /meilahuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Meilahuzen /meilahuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Meilahuzen /meilahuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Meilahuzen /meilahuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Meilahuzen /meilahuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Meilahuzen /meilahuizen. Uitzonderingen in Meilahuzen /meilahuizen;
 • Als uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Meilahuzen /meilahuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Meilahuzen /meilahuizen niet geschikt voor uw werk in Meilahuzen /meilahuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Meilahuzen /meilahuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Meilahuzen /meilahuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Meilahuzen /meilahuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Meilahuzen /meilahuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Meilahuzen /meilahuizen u eveneens wel ontslaan.